Stedelijke planning

Stedelijke planning is belangrijk voor de ontwikkeling en het ontwerp van landgebruik, waarbij wordt voorzien in diensten zoals transport, riolering en in infrastructuur. De leefbaarheid van een stad (gezond milieu, cultuurbeleving, veiligheid) is belangrijk voor het welzijn van inwoners. Stedelijk groen speelt een belangrijke rol daarbij! Meer weten?

Leefbaardere en duurzame steden

Wereldwijd worden mensen steeds vaker geconfronteerd met uitdagingen op grote schaal, zoals vernietiging van het milieu. Veel van deze uitdagingen ontstaan vanuit stedelijke gebieden en de consumptie die gepaard gaat met de leefstijlen in deze gebieden. Gelukkig wordt er hard gewerkt aan oplossingen voor deze uitdagingen. Deze documentaire verkent de meest innovatieve ideeën, technologieën en initiatieven die worden toegepast in steden in hun streven om leefbaardere en duurzame steden te creëren. Bron - WWF International


A challenge to cities: how can we incorporate green spaces?

Stedelijk groen draagt bij aan leefbare steden waar de bebouwde en natuurlijke omgeving verweven zijn. Echter wordt het creëren en aanleggen van groene ruimten in stedelijke gebieden soms gezien als een uitdaging, met name in ontwikkelingslanden waar er druk staat op ruimtegebruik voor hulpbronnen en ontwikkeling.

Lees meer

Our cities need more green spaces for rest and play

Stedelijk groen heeft verschillende voordelen voor menselijk welzijn. Echter is het niet altijd even makkelijk om de ruimte hiervoor te creëren. Gelukkig zijn er verschillende typen stedelijk groen die deze voordelen leveren.

Lees meer

Modern Compact Cities: How Much Greenery Do We Need?

De compacte stad bevat een hoge dichtheid en gemengd gebruik patroon. De elementen die een stad bevat dragen bij aan een vorm van functionele stedelijk ontwerp dat duurzaamheid ondersteunt en het belang van ecosysteemdiensten benadrukt.  Stedelijk groen speelt een belangrijke rol in het ontwerp en de impact van hoe compacte steden zich ontwikkelen. Dit roept de vraag op hoeveel groen individuen in de stad nodig hebben en in hoeverre huidige benaderingen voor ontwerp en planning van steden hiervoor zorg kunnen dragen. Het artikel bekijkt verder de perceptie, het gebruik, de kwaliteit, toegankelijkheid en gezondheidsrisico’s van stedelijk groen.

Bron - Russo & Cirella, 2018

Lees meer