Welkom! In dit dashboard kunt u de uurlijkse temperatuurmetingen verkennen en informatie vinden over het gebruik en de staat van het stedelijk groen dat dit project monitort. Klik op het 'stapel' icoontje om alle kaarten te verkennen, de 'loep' om te zoeken op locaties, en klik op het "download" icoontje om de achterliggende data te downloaden tot en met oktober 2023. In de grafieken kunt u de metingen weergeven. In de bovenste grafiek staan de metingen per maand (gebruik 'update data' om de periode aan te passen). Beweeg over de lijn in deze grafiek om te zien over welke locatie het gaat op de kaart. In de twee onderste grafieken kunt u de temperatuur gedurende een dag in een specieke maand voor twee locaties met elkaar vergelijken.

Voor vragen of het melden van fouten email ons op: [email protected]. Voor een klein aantal locaties lopen de temperatuurmetingen nog. Deze zijn ook via dit emailadres op te vragen.