Resources

Op deze pagina vindt u meer informatie die vanuit verschillende invalshoeken te maken hebben met stedelijk groen, zoals stedelijke planning, gezondheid en klimaat. Kies een categorie om meer te weten te komen over het onderwerp.

Onderwijsmateriaal

Projectparters hebben uniek onderwijsmateriaal over de rol van stedelijk groen in tropische gebieden ontwikkeld en vrij beschikbaar gemaakt voor hoger en basisschool onderwijs.

 

Lees meer

Onderzoek en data protocollen

Voor het gebruik van de meetinstrumenten en software om temperatuur data te verzamelen en vervolgens op te schonen zijn data protocollen opgesteld. De data protocollen zijn gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en richtlijnen van de Wereld Meteorologische Organisatie.

Lees meer

Foto Prani

Foto Prani afleveringen zijn als inspiratie en motivatie voor het beginnen aan een eigen tuin. Meer groen op je erf brengt heel veel voordelen met zich mee. Ook draag je bij aan de geestelijke gezondheid. De afleveringen zijn altijd nog terug te vinden.

Lees meer

Groene Gesprekken

De Groene Gesprekken zijn een reeks sessies, online vanwege covid-19, met gastsprekers die dieper ingaan op verschillende welzijnsaspecten van groen in onze woonomgeving. Daarmee willen wij u aan het denken zetten over de leefbaarheid van uw eigen woonomgeving en de huidige en toekomstige staat van groen in relatie tot menselijk welzijn. Uiteenlopende thema's komen aan bod en zijn via deze pagina terug te kijken. Meer weten?

Lees meer

Ecosysteem diensten

De natuur draagt op verschillende manieren bij aan ons welzijn via zogenoemde ecosysteemdiensten. Er zijn producerende- (bv. voedsel, water), regulerende- (bv. klimaat, bestuiving) en culturele diensten (bv. recreatie, gezondheid). Stedelijk groen levert verschillende ecosysteemdiensten. Meer weten?

Lees meer

Klimaat en micro-klimaat

Stedelijke gebieden hebben invloed op het lokale weerssysteem ten op zichte van omliggende, minder bebouwde gebieden. Hierdoor ontstaat het urban heat island effect, waardoor de temperatuur in stedelijke gebieden vaak hoger liggen dan in rurale omliggende gebieden. Stedelijk groen heeft invloed op dit micro-klimaat. Meer weten?

Lees meer

Stedelijke planning

Stedelijke planning is belangrijk voor de ontwikkeling en het ontwerp van landgebruik, waarbij wordt voorzien in diensten zoals transport, riolering en in infrastructuur. De leefbaarheid van een stad (gezond milieu, cultuurbeleving, veiligheid) is belangrijk voor het welzijn van inwoners. Stedelijk groen speelt een belangrijke rol daarbij! Meer weten?

Lees meer

Overige onderwerpen

Stedelijk groen heeft met verschillende onderwerpen te maken. Zo zijn er veel studies gedaan naar de relatie tussen gezondheid, zowel fysiek als mentaal, en de aanwezigheid van stedelijk groen. Stedelijk groen, met de juiste planning, kan ook bijdragen aan stadsverfraaiing en daarmee economische activiteiten bevorderen. Meer weten?

Lees meer

Veel gestelde vragen

Antwoorden op de meest gesteld vragen binnen het project. Van het monitoren tot onderhoud, metingen lezen en opsturen.

Lees meer

Infosheet van urbane bomen

Infosheet van urbane bomen in Suriname

Over de eigenschappen en ecosysteemdiensten is er binnen dit project een flyer ontworpen. Deze flyer is mede samengesteld door Openbaar Groen van het ministerie van Openbare werken.

Dit is handig mee te nemen als leidraad voor hetgeen waarop gelet moet worden bij het maken van een keuze aan bomen.

Stedelijk groen geeft voordelen voor ons welzijn en draagt bij aan een leefbaardere woonomgeving. Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn goed onderhoud en geschikte bomen op de juiste plaats hebben. Het is dus belangrijk na te gaan wat de groeiwijze is van een geselecteerde boom, alvorens die wordt geplant.

De flyer geeft enkele eigenschappen en baten van verschillende boomsoorten weer.

Omdat de lijst niet uitputtend is en de informatie niet altijd is gebaseerd op empirische data, moet dit gezien worden als een levend document. Het geeft een eerste beeld en richting voor eventueel verder onderzoek, en kan continu worden geupdate.

 

Lees meer