Groene Gesprekken

De Groene Gesprekken zijn een reeks sessies, online vanwege covid-19, met gastsprekers die dieper ingaan op verschillende welzijnsaspecten van groen in onze woonomgeving. Daarmee willen wij u aan het denken zetten over de leefbaarheid van uw eigen woonomgeving en de huidige en toekomstige staat van groen in relatie tot menselijk welzijn. Uiteenlopende thema's komen aan bod en zijn via deze pagina terug te kijken. Meer weten?

1. De culturele en historische waarde van stedelijk groen

30 juli 2020 - Iedereen heeft weleens in de binnenstad van Paramaribo gelopen, of gesport in de Cultuurtuin. Sommigen doen dat dagelijks. Niet iedereen beseft echter dat de bomen en tuinen waar ze langslopen veel ouder zijn dan ons. Ze staan al tientallen en soms honderden jaren daar. Wat zijn de verhalen hierachter? Hoe is dit groen onderdeel geworden van onze historische binnenstad? 

Gastsprekers:

 • Dhr. Stephen Fokké - Directeur Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname en UNESCO site manager voor de historische binnenstad van Paramaribo.
 • Mw. Eliza Zschuschen - Fungerend Hoofd Nationaal Herbarium van Suriname (BBS) en Coördinator Suriname voor South American Botanic Gardens Network en Botanic Gardens Conservation


2. Voedselvoorziening in een groene woonomgeving

27 augustus 2020 - Voedsel speelt zo'n belangrijke rol in de Surinaamse cultuur en nu met covid-19 gaat er veel aandacht naar gezonde voeding en zelf planten. Wat is een betere manier om te weten waar uw voedsel vandaan komt en te weten dat het op een gezonde en veilige manier wordt geteeld en verwerkt, dan uw eigen voedsel te verbouwen?

Hoewel er hier misschien niet altijd een grote tuin voor aanwezig is, zijn er verschillende manieren waarop stedelijk groen kan bijdragen aan de voedselvoorziening, zoals gemeenschappelijke tuinen en fruitbomen in openbaar groene ruimtes. Hoe kan groen in onze woonomgeving bijdragen aan gezonde voeding en voedselzekerheid? Wat zijn enkele van de beste methoden om dit te doen?

Gastsprekers:

 • Dhr. Arioene Vreedzaam - Voorzitter Stg Environmental Awareness, Research and Training en doctorale kandidaat in Environmental Health aan het MWI
 • Dhr. Marcel Leune  - Deeltijd project medewerker en projectcoördinator van het schooltuinproject van stg. Projekta.


3. De toegevoegde waarde van stadsgroen voor toerisme

24 september 2020 - Suriname wordt vaak geadverteerd als het meest beboste land ter wereld. Toch hoef je niet altijd naar het verre binnenland af te reizen om te genieten van het groen en de natuur. Sommige steden staan bekend om hun stadsgroen, welke toeristen trekt van over de hele wereld, zoals de kersbloesems in Japan, het bekende Central Park in New York of de adembenemende botanische tuinen in Latijns-Amerikaanse steden. 
27 september is het Wereld Toerisme Dag. Op welke manieren kan stedelijk groen in Paramaribo waarde toevoegen aan de toerisme industrie? Wat kunnen we leren van internationale voorbeelden en wat zou werken in onze tropische en culturele context? Doe mee aan ons derde Groene Gesprek over de potentiele waarde van stedelijk groen voor toeristen en locale bezoekers.

Gastsprekers:

 • Dhr. Errol Gezius - Secretaris van de stichting United Tour Guides of Suriname
 • Dr. Pablo Mendez Lazaro - Associate Professor van de Environmental Health Department at the Graduate School of Public Health in Puerto Rico
 • Mevr. Sherida Mormon - Directeur van METS Travel & Tours

 


4. De natuur in de binnenstad: Inspiratie in ons leven en mentale welzijn

29 oktober 2020 - De natuur dient niet alleen ter verfraaiing, maar heeft ook wetenschappelijk bewezen voordelen voor de mentale gezondheid! Met het toenemen van verstedelijking, verdwijnen natuurgebieden in wijken en moeten stadsbewoners langere afstanden afleggen om te ontspannen en recreëren in natuurgebieden. Zeker in tijden van de crisis (COVID, financieel) staan mensen extra onder druk. 10 Oktober jl. was het World Mental Health Day. Wat is het belang van groene in de stad en in de wijk voor ons dagelijks mentaal welzijn?

Gastsprekers:

 • Dhr. Harry Mungra - Klinisch psycholoog & Orthopedagoog
 • Mevr. Natascha Neus - Doctorandus geneeskunde & Niet-westerse sociologie


5. Op naar een ‘verkoelende’ stad voor een leefbaardere toekomst

26 november 2020 - Het “urban heat island” effect is een relatief bekend fenomeen waarbij stedelijke gebieden sneller en steeds meer opwarmen dan hun omliggende gebieden. Desondanks is de manier waarop dit effect zich manifesteert in tropische steden minder bestudeerd/onderzocht. Met een grotere kans op extreme hitte als gevolg van klimaatverandering, is het belangrijk om te begrijpen hoe stedelijk groen de omgeving en het microklimaat beïnvloedt. Dit kan helpen om tropische steden weerbaarder te maken tegen de bedreigingen van klimaatverandering. Binnen het Groen Paramaribo project,  zijn er twee masterstudenten die hun afstudeeronderzoek doen op de verkoelende effecten van stedelijk groen in Paramaribo. Samen met hun begeleider delen zij enkele van hun inzichten.

Gastsprekers:

 • Dr. Nina Schwarz - Assistent professor aan het faculteit van Geo-Information Science and Earth Observation aan de universiteit van Twente, in Nederland. 
 • Mnr. Tom Remijn- Master Environmental Management afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. 
 • Niel Kalpoe- Master Student aan de Anton de Kom universiteit SMNR “Sustainable Management of Natural Resources”

 


6. Lichamelijke gezondheid, gestimuleerd door groen

28 januari 2021 - Onderzoek in Suriname heeft de problematische prevalentie van chronische ziekten, zoals hart -en vaatziekten en diabetes, ook in relatie tot obesitas, aangetoond. Een gezonde leefstijl, die bijdraagt aan het verminderen van deze risico's, met name lichamelijke activiteit, wordt steeds vaker gepromoot. Echter is het onduidelijk in hoeverre er gelijke toegang is tot sport- en recreatie faciliteiten. Het creëren van ruimte voor sport en recreatie dichter bij het individu om actief bewegen te stimuleren kan hiervoor een oplossing zijn. Volgens de WHO kan stedelijk groen een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van een actieve leefstijl en daarmee de gezondheid van mensen. Op welke manieren kunnen groene plekjes ontworpen en ingezet kunnen worden in de stad en in de wijken om een actieve leefstijl te bevorderen?

Gastsprekers:
 • Dr. Se-Sergio Baldew - Fysiotherapeut, docent en onderzoeker aan de faculteit der Medische Wetenschappen. 
 • Mnr. Sergio Dias - Architect bij BurtonHamfelt Urban Architecture in Amsterdam.


7. Een gezonde groene omgeving voor een leefbare stad: Biodiversiteit voor ons welzijn

4 maart 2021 - Stedelijke gebieden kunnen een rijke flora en fauna bevatten die aanzienlijk bijdraagt aan een ruime variatie aan biodiversiteit. Echter is verlies en isolatie van habitats het gevolg van stadsuitbreiding welke zorgt voor bedreiging van biodiversiteit. In het buitenland zijn onderzoekers en planners begonnen met het toepassen van landschapsecologische principes om groene netwerken te ontwikkelen en de relaties tussen mens en natuur te versterken om de biodiversiteit te behouden en te herstellen. 

Hoe ziet een gezonde urbane biodiversiteit eruit, Welke bijdrage levert dit aan de samenleving?

Gastsprekers:
 • Mevr. Monique Pool - Directeur en oprichter van Stichting Green Heritage Fund Suriname. 
 • Mnr. Dominiek Plouvier- Directeur ACT (Amazon Conservation Team) Europa.