Ecosysteem diensten

De natuur draagt op verschillende manieren bij aan ons welzijn via zogenoemde ecosysteemdiensten. Er zijn producerende- (bv. voedsel, water), regulerende- (bv. klimaat, bestuiving) en culturele diensten (bv. recreatie, gezondheid). Stedelijk groen levert verschillende ecosysteemdiensten. Meer weten?

Onze natuurlijke omgeving

Deze informatie video is gemaakt voor de situatie in Nederland, dit project onderzoekt de rol van stedelijk groen voor Paramaribo. Ecosysteemdiensten zijn de voordelen die natuur ons biedt. Stedelijk groen biedt een reeks aan ecosysteemdiensten die bijdragen aan het onderhouden van de urbane biodiversiteit en het welzijn van mensen.

Bron - Atlas Natuurlijk Kapitaal Nederland


A quantitative review of urban ecosystem service assessments: Concepts, Models and Implementation.

Er is al veel literatuur wereldwijd die ecosysteemdiensten bestudeert, maar slechts enkelen richten zich op studies die kijken naar urbane ecosysteemdiensten. Het feit dat meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in steden, onderstreept het belang om zowel de voorziening van als de behoefte naar urbane ecosysteemdiensten. Welke urbane ecosysteemdiensten worden het meest onderzocht en welke vormen van stedelijk landgebruik worden bestudeerd? Zijn er modellen of besluitvormingsinstrumenten die de voorziening van stedelijke ecosysteemdiensten beoordelen? Dit artikel heef 217 papers geanalyseerd om o.a. deze vragen na te gaan. De meeste studies over urbane ecosysteemdiensten vonden plaats in steden in Europa, Noord-Amerika en China.

Bron: Haase et al., 2014

Lees meer

Urban ecosystem Services in Latin America: mismatch between global concepts and regional realities?

Latijns Amerika en het Caribisch Gebied is een van de meest verstedelijkte en biologisch diverse regio’s in de wereld, maar is vaak gekenmerkt door zwak milieu bestuur en socio-economische ongelijkheden. Met enorme intacte biomen, een lange geschiedenis van inheemse volkeren en recente trends van verstedelijking, heeft het concept van urbane ecosysteemdiensten de potentie om problemen aan te pakken rondom het welzijn van haar burgers. Dit artikel bekijkt relevante literatuur over de toepassing van het concept van urbane ecosysteemdiensten in Latijns Amerika en laat zien hoe er van Suriname nog geen data op de kaart is.

Bron: Dobbs et al., 2018

Lees meer