Infosheet van urbane bomen in Suriname

Over de eigenschappen en ecosysteemdiensten is er binnen dit project een flyer ontworpen. Deze flyer is mede samengesteld door Openbaar Groen van het ministerie van Openbare werken.

Dit is handig mee te nemen als leidraad voor hetgeen waarop gelet moet worden bij het maken van een keuze aan bomen.

Stedelijk groen geeft voordelen voor ons welzijn en draagt bij aan een leefbaardere woonomgeving. Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn goed onderhoud en geschikte bomen op de juiste plaats hebben. Het is dus belangrijk na te gaan wat de groeiwijze is van een geselecteerde boom, alvorens die wordt geplant.

De flyer geeft enkele eigenschappen en baten van verschillende boomsoorten weer.

Omdat de lijst niet uitputtend is en de informatie niet altijd is gebaseerd op empirische data, moet dit gezien worden als een levend document. Het geeft een eerste beeld en richting voor eventueel verder onderzoek, en kan continu worden geupdate.