Klimaat en micro-klimaat

Stedelijke gebieden hebben invloed op het lokale weerssysteem ten op zichte van omliggende, minder bebouwde gebieden. Hierdoor ontstaat het urban heat island effect, waardoor de temperatuur in stedelijke gebieden vaak hoger liggen dan in rurale omliggende gebieden. Stedelijk groen heeft invloed op dit micro-klimaat. Meer weten?

Het urban heat island effect op een simpele manier uitgelegd

Wat is het urban heat island effect, hoe ontstaat het en wat zijn de gevolgen?

Lees meer

Micro-klimaat en het urban heat island effect

Stedelijke gebieden hebben vaak een eigen afzonderlijk klimaat en weerssysteem (o.a. windsnelheid, temperatuur, neerslag, vochtigheid), welke gezien kan worden als een micro-klimaat. In dit stedelijk micro-klimaat is er vaak een verschil met het omliggende sub-urbaan en ruraal gebied.

Het urban heat island effect houdt in dat stedelijke gebieden vaak warmer zijn dan de omliggende rurale gebieden. Naarmate de verhouding bebouwd gebied en groen meer gaat naar de richting van bebouwd gebied, kunnen er warmere temperaturen verwacht worden.

Bron - Snaprevise, United Kingdom


De gevolgen van het urban heat island effect

Door het urban heat island (UHI) effect kunnen omstandigheden in stedelijke gebieden met betrekking tot temperatuur en hitte stress verergeren. Met name in de droge tijd kunnen extreem hoge temperaturen zich vaker voordoen. In Suriname is het dan gebruikelijk om vaker en langer airco’s te laten draaien, dat leidt tot hogere stroomrekeningen. Ook waterverbruik neemt toe in de warme maanden. Door klimaatverandering neemt de intensiteit van het UHI effect toe.

Bron - Snaprevise, United Kingdom