Resources

On this page you will find more information related to urban greenery from various angles, such as urban planning, health and climate. Choose a category to learn more about the topic.

Ecosystem Services

Nature contributes to our well-being in various ways through so-called ecosystem services.

There are production (eg food, water), regulatory (eg climate, pollination) and cultural services (eg recreation, health). Urban green provides various ecosystem services. Want to know more?

Read more

Klimaat en micro-klimaat

Stedelijke gebieden hebben invloed op het lokale weerssysteem ten op zichte van omliggende, minder bebouwde gebieden. Hierdoor ontstaat het urban heat island effect, waardoor de temperatuur in stedelijke gebieden vaak hoger liggen dan in rurale omliggende gebieden. Stedelijk groen heeft invloed op dit micro-klimaat. Meer weten?

Read more

Urban Planning

Urban planning is important for land use development and design, providing services such as transportation, sewage and infrastructure. The livability of a city (healthy environment, cultural experience, safety) is important for the well-being of residents.

Urban greenery plays an important role in this! Want to know more?

Read more

Other subjects

Stedelijk groen heeft met verschillende onderwerpen te maken. Zo zijn er veel studies gedaan naar de relatie tussen gezondheid, zowel fysiek als mentaal, en de aanwezigheid van stedelijk groen. Stedelijk groen, met de juiste planning, kan ook bijdragen aan stadsverfraaiing en daarmee economische activiteiten bevorderen. Meer weten?

Read more