Green4Action: van data naar kennis, actie en impact

01 mei 2023

 

In de afgelopen vier jaar hebben het Green Paramaribo Twinning-project (gefinancierd door de UTSN Twinning-faciliteit) en de op burgers gebaseerde monitoring van de gezondheidsvoordelen van stedelijk groen (gefinancierd door NWO) een burgerwetenschappelijk monitoringnetwerk opgezet over stedelijk groen en temperaturen in de stad. Ook zijn er verschillende bewustwordingsactiviteiten georganiseerd en heeft het projectteam educatief materiaal ontwikkeld over stedelijk groen voor hoger onderwijs en basisscholen.

Met het nieuwe Green4Action-project zullen we ons concentreren op het omzetten van de verzamelde gegevens in bruikbare kennis en op het evalueren van de impact van de vorige projecten.

Meer in detail zullen we:
• Een bruikbaarheidsanalyse uitvoeren van de website die de gegevens levert die voortkomen uit de burgerwetenschapsmonitoring en de website verbeteren;
• Lever bruikbare kennis op basis van de onderzoeksresultaten van de twee voorgaande projecten;
• Bestuderen van de literatuur over manieren om de impact van burgerwetenschapsprojecten te meten;
• Evalueren van de impact van de projecten.

Green4Action loopt tot eind 2023 en wordt gefinancierd door de Geo Citizen Science Hub van de Universiteit Twente. Tropenbos Suriname met de Universiteit Twente blijft werken met hun bestaande netwerk.