Saskia Chote studeert af op percepties, gebruik en beheer van urbane groene locaties

24 november 2023

Met trots presenteren wij Saskia Chote,


Die met succes haar thesis onderzoek heeft gedaan in:

"Urbane groene gebieden in Paramaribo: percepties, gebruik en beheer"

Hallo, ik ben Saskia Chote en ik ben in november 2023 afgestudeerd met een MSc in Sustainable Management of Natural Resources aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. 

 

Tijdens mijn MSc afstudeeronderzoek heb ik in samenwerking met Tropenbos Suriname en de Universiteit van Twente, onderzoek gedaan naar de percepties, het gebruik en het beheer van urbane groene ruimten in Paramaribo. Hierbij is er ook geïdentificeerd welke de waargenomen ecosysteemdiensten zijn die door deze groene ruimten worden geleverd.

Dit onderzoek is uitgevoerd in drie urbane groene ruimten in Paramaribo, te weten: i) de Cultuurtuin, ii) de Palmentuin en Wakapasi, en iii) het Prof. Mr. Dr. Coen Ooftplein en verder onder bewoners in Paramaribo, door middel van online vragenlijsten en live-interviews.

De resultaten laten zien dat de percepties over urbane groene ruimten worden gegeven door deze te beschrijven (54%), door voorbeelden van groene ruimten te noemen (41%) of door de nadruk te leggen  op voordelen die worden geleverd door deze ruimten (5%). De vijf kenmerken die het meest wenselijk zijn in een groene ruimte, zijn: de aanwezigheid van voldoende natuur, netheid en onderhoud, een rustige omgeving, aanwezigheid van diverse plantensoorten en de aanwezigheid van faciliteiten. Urbane groene ruimten zijn voor haast alle respondenten (98%)  belangrijk of zeer belangrijk voor de kwaliteit van het leven. De meest voorkomende activiteiten zijn: genieten van de natuur, recreatie en ontspanning, spelen van kinderen of een wandeling maken door het park. De keuze om een ​​bepaalde groene ruimte te bezoeken is gebaseerd op: de verwachtingen van de mensen, de bereikbaarheid, de afstand tot de ruimte, de rust en groenheid van de omgeving en de aan- of afwezigheid van andere parken in het woongebied. De belangrijkste vormen van overlast die in alle drie ruimten wordt ervaren zijn: de aanwezigheid van junkies of daklozen, zwerfvuil, vandalisme, geluidsoverlast en onveiligheid. Er werden significante verbanden gevonden tussen gender- en veiligheidsaspecten, tussen de leeftijdsgroep van 20 tot 39 jaar en de bewegingsactiviteiten, tussen tijdsbesteding en veiligheid en tussen afstand en het aantal bezoekers. De ecosysteemdiensten die respondenten het meest ervaren in de groene ruimten zijn: koeling van het leefmilieu, vredige leefomgeving, recreatie en ecotoerisme, regulering van de luchtkwaliteit, verfraaiing van het leefmilieu, opslag van koolstofdioxide en cultuurhistorische waarde. Wat betreft onderhoud van de diverse ruimten zijn respondenten het meest tevreden over het onderhoud van het Coen Ooftplein en de Wakapasi en het minst tevreden over het onderhoud van de Cultuurtuin, de Palmentuin en de leefomgeving in Paramaribo.

De belangrijkste knelpunten bij onderhoud zijn: gebrek aan financiën, mankracht en materieel. De resultaten van dit onderzoek kunnen door de de beheersautoriteiten heel goed worden gebruikt om de groene ruimten in Suriname te verbeteren en zodoende meer gebruikers aan te trekken en verschillende ervaringen te bieden aan de diverse doelgroepen.

 

Lees hier meer over alle studenten onderzoeken in dit project​

 

Het team feliciteert Saskia Chote met het behalen van deze mijlpaal!