Overhandiging Educatie Module Stedelijk groen

25 augustus 2022

Eén van de resultaten van het twinning traject van Tropenbos Suriname en de Faculteit der Geoinformatiewetenschappen en Aardobservatie (ITC) van de Universiteit van Twente is de digitale educatiemodule over stedelijk groen met Paramaribo als case-studie. De projecpartners en hun collega's bij het ITC hebben de educatie module ontwikkeld met inbreng van Tropenbos Suriname en met feedback van docenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Op 28 juni 2022 is de digitale educatie module overhandigd aan docenten van de Anton de Kom universiteit van de richtingen Infrastructuur, Milieuwetenschappen, Sustainable Management of Natural Resources en de opleiding Geografie van het Instituut voor de Opleiding van Leraren. 

De module is ontwikkeld op het niveau voor studenten van het hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (universiteit), en kan ook aanvullend gebruikt worden door deskundigen in de sectoren van o.a. milieuwetenschappen, beheer van natuurlijke hulpbronnen, ruimtelijke planning en geografie. Met de module beogen de projectparnters het toekomstig kader  te voorzien van relevante concepten, kennis en tools met betrekking tot een goede planning en beheer van stedelijk groen in tropische gebieden.

De educatie module is volledig digitaal, na installatie volledig offline te gebruiken en heeft een tijdsbesteding van ongeveer 40 uren en kan zowel als losstaande zelf-studie module gebruikt worden en als onderdeel van een bestaand vak. Daarnaast komt de module met leesmateriaal en een handleiding voor docenten met suggesties voor gebruik, maar zijn de docenten volledig vrij in de keuze hoe zij het materiaal of delen ervan uiteindelijk willen gebruiken. In de educatie module wordt veelal gebruikgemaakt van data en informatie over Paramaribo, welke als case-studie is gebruikt in de verschillende onderdelen.
Tenslotte is de educatie
 module is voor een ieder toegankelijk via de resource pagina van deze website. Klik hier om het te downloaden.