14 oktober 2021

Op 14 oktober 2021 is een tweede citizen science monitoring bijeenkomst georganiseerd. Het doel van deze reünie was om de vrijwilligers als eerste een voorproefje te geven van wat er precies gebeurt met de informatie welke wordt verzameld. Daarnaast ook het delen van ervaringen met het downloaden van de data.

De tot nu toe verzamelde informatie werd gepresenteerd aan vertegenwoordigers van enkele instanties, zoals de Meteorologische Dienst, de directoraten van Ruimtelijke Ordening en van Milieu van het Ministerie van ROM, en het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer van het Ministerie van Openbare Werken. Daarna is de bruikbaarheid door deze instanties van de verzamelde informatie besproken.

 

Data en informatie verzameld

De vrijwilligers zijn inmiddels 5 maanden bezig met het verzamelen van informatie. Wat precies met die informatie gebeurt en hoe het wordt verwerkt nadat zij het opsturen hebben zij tijdens deze bijeenkomst mogen zien.
Het belangrijkste was hoe zij zelf ook de verwerkte informatie konden terug zien. Dit is sinds kort namelijk terug te vinden op onze aangepaste kaarten pagina op de project website en is toegankelijk voor een ieder. Klikt u hier voor de data.

Daarnaast is er ook met de vrijwilligers besproken hoe het monitoren tot nu toe verloopt en wat beter kan. Ondanks enkele technische kinderziektes en de uitdagingen voor het monitoren vanwege de covid-19 maatregelen eerder in het jaar, waren er overwegend positieve reacties.

Bruikbaarheid van de data

 

De aanwezige vertegenwoordiges van de verschillende instanties hebben aangegeven op welke manieren de verzamelde data bruikbaar kan zijn voor hun.  Zo is de informatie die te maken heeft met onregelmatigheden direct bruikbaar voor het Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer vanwege hun onderhoudswerkzaamheden. Ook de temperatuurdata is relevant omdat het gebrek aan verkoeling op bepaalde locaties een indicatie kan zijn voor het aanbrengen van meer groen. 
De temperatuurdata, welke wordt verzameld en verwerkt volgens een protocol dat is gebaseerd op de richtlijnen van de Wereld Meteorologische Organisatie, is verder ook relevant gebleken als referentie data voor de Surinaamse Meteorologische Dienst. 
Ook de gebruiksinformatie over groene locaties is relevant als indicatie voor sociale interactie behoeften voor het Directoraat van Ruimtelijke Ordening. 

Enkele punten die werden aangehaald voor het verbeteren van het verzamelen waren:

  • Over langere tijdsseries verzamelen
  • Een validatie proces komt altijd goed te pas en maakt dat de informatie  betrouwbaarder overkomt. 

Deze bijeenkomst was belangrijk voor de project partners omdat in het komend jaar er verder wordt gewerkt aan het verbeteren en uitbreiden van het bestaande citizen science monitoringsnetwerk.