13 augustus 2021

Intussen heeft een van de studentenonderzoeken uitgewezen dat er best wat groen te vinden is in Paramaribo, maar dat grote delen hiervan of niet toegankelijk zijn voor iedereen of niet goed worden onderhouden en eerder voor overlast kunnen zorgen (denk bijvoorbeeld aan verlaten gronden) en dat maar een heel klein percentage van dat groen bestaat uit bomen. Dit terwijl wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat bomen, in vergelijking met gras en lage vegetatie zoals struiken, de meeste sociale- en ecologische functies, en dus voordelen voor ons welzijn, hebben.  Om daar enigszins wat verandering in te brengen is met een klein initiatief om bomen te planten gestart. Bomen zorgen o.a. voor verkoeling, bestuiving, vruchten, het tegengaan van erosie en voor verfraaiing. Bovendien stimuleert een groene omgeving ons eerder om te gaan sporten en om tot rust te komen.
Op 13, 16, 17 en 26 augustus 202 zijn er een reeks bomen geplant aan de Floralaan, de Tapanahonystraat, de Juanitastraat, Rensplein en Faiadjanplein in samenwerking met het Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer van het Ministerie van Openbare Werken.

 

Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer streeft ernaar dat haar inspanningen resulteren in verbetering van de kwaliteit van het leven in Suriname. Ook voert zij controle uit op de werkzaamheden middels de Milieu Politie, de Veldinspectie en de Algemene Coördinatie voor de districten. 

Na een orientatie eerder dit jaar en besprekingen over de geschikte (en beschikbare) boomsoorten, zijn er 22 Apple Blossom bomen (Cassia javanica), 7 groenhart bomen (Tabebuia serratifolia), 6 gouden regen bomen (Cassia fistula), 2 flamboyants (Delonix regia) en 1 tamarindeboom geplant. 

De Apple blossom boom heeft een wijde kroon dat overwegend geschikt is voor schaduw. Verder geeft deze een mooie uitsraling tijdens de bloei.

Vanwege het aanbreken van de droge tijd en de warme temperaturen is het planten van bomen voorlopig gestopt. Het streven is om dit in de kleine regentijd weer op te pakken.  Uiteraard is onderhoud belangrijk om ervoor te zorgen dat de bomen daadwerkelijk voor voordelen zorgen en wordt er voldoende aandacht gegeven aan dit aspect vanuit het project. Er bestaan echter ook voorbeelden in de wereld, en zelfs in Suriname, zoals aan de Nickeriestraat, waar de buurtbewoners zelf de omgeving vergroenen en af en toe de zorg voor jonge boompjes op zich nemen. 
Heb jij ideetjes over het planten van bomen, locaties die aan vergroening toe zijn of over boomsoorten? Stuur ons een berichtje en laat het ons weten!