24 februari 2021

Help mee aan het monitoren van stedelijk groen in Paramaribo!

Door op selecte locaties bepaalde aspecten van stedelijk groen te monitoren, is het streven om een duurzaam monitoringsnetwerk op te zetten dat bijdraagt aan het behoud en onderhoud van stedelijk groen en de voordelen die het aan ons welzijn levert.

Voor het monitoren willen wij middels het ‘citizen science’ concept zoveel als mogelijk individuen en maatschappelijke organisaties betrekken. 

Wat is Citizen Science?

Voor het monitoren van stedelijk groen, is het streven om burgers en maatschappelijke organisaties zoveel als mogelijk te laten deelnemen aan het verzamelen van (wetenschappelijke) informatie. Op deze manier wordt u, als bewoner van Paramaribo, betrokken bij onderzoek over uw omgeving. Als deelnemer maakt u direct kennis met wetenschappelijk onderzoek naar de groene ruimte en krijgt u meer inzicht in uw directe omgeving.

 

Er zijn twee manieren waarop u kunt meehelpen:

 

 

 

Monitoren van het verkoelend effect: Adopteer een temperatuur metertje

Stedelijk groen draagt bij aan verkoeling van de omgeving. Deze 'ecosysteemdienst' wordt steeds belangrijker in het kader van temperatuurstijging als gevolg van klimaatverandering. Dit verkoelend effect is één van de zaken die wij willen monitoren, middels automatische temperatuur opnames op selecte locaties. Woont u of kent u iemand in de buurt van één van deze locaties? Dan kunt u zeker een bijdrage leveren! Lees verder voor meer details.

 

Welke locaties?

Er zijn vanaf 2019 al reeds 10 temperatuur metertjes, genaamd 'Kestrel Drops', gehangen op verschillende locaties in Paramaribo. De temperatuur en luchtvochtigheid wordt op deze locaties tot heden nog steeds opgemeten.

Voor de uitbreiding van de temperatuurmetingen, zijn enkele locaties geselecteerd.

De locaties zijn uitgekozen aan de hand van een aantal factoren, zoals het voorkomen van locaties met lagere temperaturen volgens satellietbeelden, de aanwezigheid of juist opvallende afwezigheid van stedelijk groen en de geografische verspreiding. 

Verblijft u in de volgende ressorten/straten? Dan kunt u bijdragen aan het monitoren!

  • Ressort Blauwgrond adres: omgeving Jozef Israelstraat- Verl. Anamoestraat
  • Ressort Flora adres: omgeving ten zuiden van de Jaggernath Lachmon straat en Zorg en Hoop vliegveld
  • Ressort Latour adres: Visserszorgweg

 

Hoe werkt het?

Middels een klein metertje (De Kestrel drop), met de grootte van een ei, wordt automatisch elk uur de temperatuur geregistreerd. Via een applicatie op uw mobiele telefoon kan de data gedownload worden en opgestuurd naar het project team.

 

Wat wordt van u verwacht?

Het adopteren van zo een metertje, het bijwonen van een korte sessie om het gebruik en het monitoren toe te lichten en in afstemming met het projectteam, plaatsen op een geschikte locatie bij u thuis (in de tuin). U kunt vervolgens maandelijks de data downloaden en opsturen.

Terug

 

 

Monitoren van groen in de bebouwde omgeving: Adopteer een groene plek

Stedelijk groen kan zowel voor als nadelen leveren. Dit is afhankelijk van factoren zoals uw persoonlijke percepties, maar nog veel meer van het type en de kwaliteit van het groen, de toegankelijkheid, de functionaliteit en het onderhoud. Willen wij als Surinamers toewerken naar kwalitatieve, publieke groene plekjes in onze woonomgeving en de voordelen hiervan bevorderen, is het belangrijk om meer inzichten te krijgen over hoe het er nu aan toe gaat. Wil u zich inzetten voor het behoud en onderhoud van stedelijk groen? Leest u verder om te zien hoe u een bijdrage kunt leveren.   

 

Welke locaties?

Woont u nabij of komt u regelmatig in de volgende groene locaties ? Dan kunt u bijdragen aan het monitoren!

  • Ressort Rainville: De Palmentuin
  • Ressort Beekhuizen- Vriendschapsplein
  • Ressort Welgelegen adres: omgeving Toevluchtweg-Normandiestraat
  • Ressort Welgelegen adres: Hendrikstraat
  • Ressort Weg naar Zee adres: Andromedastraat
  • Ressort Munder- Chiragali project

 

Hoe werkt het?

Middels een mobiele applicatie te gebruiken via uw telefoon, bezoekt u de toegewezen groene plek en vult u een digitale vragenlijst in welke vervolgens automatisch upload wanneer u weer een internetverbinding hebt. Dit kunt u alleen doen, maar ook met een groepje vrienden of collega’s waarmee u kunt rouleren. 

 

Wat wordt van u verwacht?

Het maandelijks monitoren van een stedlijk groen gebied  via uw mobiele telefoon.

Terug

 

Indien u interesse of vragen heeft om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van stedelijk groen voor een leefbaarder Paramaribo door te monitoren, kunt u contact opnemen via:

[email protected] of +597 8722506