22 maart 2019

Bomen en ander stedelijk groen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de levenskwaliteit in Paramaribo, toch is er anno 2019 onvoldoende waardering voor bomen en beplantingen in de hoofdstad. Het beton neemt de overhand en de milieu, sociale en economische voordelen die de bomen kunnen bieden blijven onbenut. Daarom lanceerde Tropenbos Suriname op 22 maart 2019 haar twinning project ‘Naar een Groen en Leefbaarder Paramaribo’. Stedelijk groen draagt o.a. bij aan een beter microklimaat, het geven van vruchten, recreatie, een mooiere omgeving, het tegengaan van wateroverlast, en verbeteren de gemoedstoestand van de burgers.

Het twee jaar durend project is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse twinning partner de Faculteit der Geo Informatie wetenschappen en Aardobservatie van de Universiteit Twente (ITC), en wordt gefinancieerd vanuit de UTSN twinning faciliteit.

Het doel van het project is het bevorderen van een groener Paramaribo waarin ecosysteemdiensten bijdragen aan een gezonde en leefbaardere omgeving voor haar inwoners. 

Tijdens het seminar waren verschillende belanghebbenden vanuit de overheid, het maatschappelijk middenveld en wetenschappelijke instanties aanwezig die elk met een of meer aspecten van stedelijk groen te maken hebben. De introductie van beide twinningpartners werd opgevolgd door een presentatie over wat stedelijk groen is en een interactieve sessie over stedelijk groen in Paramaribo op de kaart. Een lid van de United Tour Guides of Suriname, richtte ook het woord aan het publiek over stedelijk groen vanuit een andere invalshoek bekeken. Tenslotte zijn het project, de activiteiten en de bijbehorende planning gepresenteerd en is het seminar afgesloten met een korte discussie.

Duidelijk is dat stedelijk groen een kwestie is die voor velen letterlijk en figuurlijk dicht bij huis is en een brede betrokkenheid van zowel instanties als burgers belangrijk is. Hoewel het project zich richt op Paramaribo, kan het inzichten bieden voor toepassingen in andere districten. Suriname zal haar status als groenste land ter wereld eer aan doen als ook onze hoofdstad Paramaribo groen uitstraalt. Het UTSN Twinning project zal bijdragen aan ‘Sustainable Development Goal 11’ van de Verenigde Naties: een veilige, inclusieve, veerkrachtige en duurzame stad. Het motto is daarom: Paramaribo groen, samen doen!