25 maart 2019

In de week van 17 – 23 maart was onze partner in Suriname voor de lancering van het project.

Wieteke (Louise) Willemen en Nina Schwarz van UT-ITC zijn op 17 maart voor het eerst afgereisd naar Suriname. Na een goede reis met bijzondere ontvangst van het vliegtuig op Zanderij, omdat het de laatste vlucht van de KLM kapitein was, konden Wieteke en Nina even bijkomen voordat de week met een vol programma zou starten.

Hoewel het projectteam van Tropenbos Suriname reeds in December 2018 een kennismaking met Wieteke en Nina heeft gehad, was dit de eerste keer dat zij hen konden verwelkomen op het Tropenbos kantoor op de AdeKUS campus.

De eerste dag is voornamelijk besteed aan het uitzetten van een planning voor de laatste voorbereidingen voor de week, het uitpakken van de meetinstrumenten voor het project: temperatuurmeters en het acclimatiseren.

Op de tweede dag, dinsdag stond er een ontmoeting met de 3 MSc afstudeerstudenten op de planning. Samen met deze 3 studenten, die van de AdeKUS SMNR mastersopleiding zijn, is nagegaan hoe hun afstudeeronderwerpen passen binnen het groter plaatje van het project en hoe deze ook op elkaar aansluiten.

In de middag heeft de project coördinator, samen met de partner een orientatie rit gemaakt door Paramaribo om verschillende aanwezige typen stedelijk groen te bezichtigen. De rit is van Zuid Paramaribo, via de Cultuurtuin, naar Noord Paramaribo, de binnenstad en West Paramaribo gegaan, met een lunch stop voor lekkere roti. Het was duidelijk dat er op sommige plaatsen nog redelijk wat stedelijk groen is en op andere plaatsen een duidelijk gebrek. Wat ook opviel, dat er veel afval rondzwerft en dit de kwaliteit van het stedelijk groen dat er is aantast.

De derde dag stond in het teken van een studententraining. De afstudeerstudenten en enkele personeelsleden van Tropenbos Suriname hebben een korte training gevolgd over het gebruik van de meetinstrumenten. De instrumenten meten niet alleen temperatuur maar ook windsnelheid, vochtigheid, en andere parameters die berekend kunnen worden aan de hand van deze waarden.

De vierde dag was een nationale vrije dag en is vooral gebruikt om de laatste voorbereidingen te treffen voor de lancering van het project op vrijdag. Gelukkig was er ook nog tijd voor Wieteke en Nina om de viering van Holi een beetje mee te maken.  

Op vrijdag was het zover en vondt de lancering van het project plaats in de IGSR aula. Aanwezigen hebben behalve een kennismaking met de samenwerkende organisaties ook meer informatie gekregen over het project en het thema en konden interactief enkele belangrijke en minder prettige locaties van stedelijk groen op de kaart aangeven.  

Na het de inceptie meeting was er nog een laatste ontmoeting met de richtingscoördinator van de opleiding Sustainable Management of Natural Resources op de Anton de Kom Universiteit van Suriname.  Dit was in het kader van de begeleiding van de studenten, maar ook om een basis te leggen voor verdure samenwerking gedurende het project en erna.

 

Op de laatste dag was het tot slot tijd om weer naar Nederland terug te reizen. Na een bezoek aan de centrale markt en wat laatste inkopen zijn Wieteke en Nina weer richting Zanderij gegaan.

Het eerste bezoek aan Suriname kan gezien worden als een success. Dit is nog slechts het begin om samen te werken aan een Groener en Leefbaarder Paramaribo.