29 maart 2019

Op woensdag 20 maart 2019 hebben drie afstudeerders van de opleiding Sustainable Management of Natural Resources van de Anton de Kom Universiteit van Suriname een training gevolgd van Wieteke en Nina die toen in Suriname waren. De studenten zullen met hun afstudeeronderzoek een bijdrage leveren aan de verzameling van data en informatie voor het project, gericht op het in kaart brengen van verschillende typen stedelijk groen, het verkoelend effect en andere ecosysteemdiensten van stedelijk groen.

De bedoeling van de training was om de studenten bekend te maken met de meetinstrumenten. Er zullen namelijk zowel van stationaire als mobiele meetinstrumenten gebruik gemaakt worden. De stationaire instrumenten kunnen temperatuur en luchtvochtigheid meten, terwijl de mobiele instrumenten gebruikt worden om de heat stress te bepalen aan de hand van meerdere parameters.

De studenten hebben kennisgemaakt met de software applicaties waarmee zij de data zullen verzamelen, waaronder Locust, GeoSurvey en KestrelLink. De informatie zal een combinatie zijn van kwantitatieve en kwalitatieve informatie, waarbij alles zoveel mogelijk ruimtelijk expliciet wordt gemaakt.

In de tweede helft van de training konden de studenten zelf aan de slag op het CELOS terrein om met de instrumenten te oefenen.