World Challenge Day 2019

29 mei 2019

#TakeBackYourStreets was het concept voor the World Challenge day 2019 met de bedoeling om fysieke activiteit in openbare ruimten te stimuleren. De World Challenge Day wordt jaarlijks wereldwijd georganiseerd met als doel fysieke inactiviteit in een stedelijke omgeving tegen te gaan en burgers te stimuleren het tot een dagelijkse gewoonte te maken om fysiek actief te zijn.

Ook in Suriname worden al een paar jaar door de Medische Faculteit van de AdeKUS, activiteiten rondom deze dag gecoördineerd.
De challenge is om
zoveel mogelijk mensen op 1 dag gedurende tenminste 15 minuten actief aan het bewegen te krijgen.

Dit jaar deed Tropenbos Suriname mee! Wij zijn samen met enkele leerlingen van de 4e tot en met de 6e klas van de J.Th. Wenzel school en sportieve collega’s uit de groene sector de fysiek actieve uitdaging aangegaan. Totaal hebben 82 personen deelgenomen onder sportieve begeleiding van de energieke Idris 'Yche' Saijo van Dansclub Danszon. Hij heeft de actieve leerlingen toch wel moe weten te maken. 
Uiteraard hebben wij de leerlingen ook wat meer over het bos en de natuur van Suriname geleerd.
Door de activiteit te houden 
in de cultuurtuin vragen wij aandacht voor het belang van meer groene ruimten in de stad en woonwijken voor sport, recreatie en welzijn. 

Bewegen is leven, leven is bewegen.