Citizen Science in Paramaribo

06 mei 2021

Monitorings sessies

In het Groen Paramaribo project is de bedoeling met het citizen science concept om zoveel als mogelijk burgers en maatschappelijke organisaties te betrekken bij het verzamelen van (wetenschappelijke) informatie over stedelijk groen en de voordelen (ecosysteemdiensten) ervan. Hierdoor worden zij direct betrokken bij het monitorinen van groene ruimten in hun omgeving.

De eerste monitoring instructie sessies werden gehouden op 6 mei 2021. Het waren luchtige sessies waarbij de instructies samen met degenen die een groene locatie of temperatuur metertje hebben geadopteerd stap voor stap zijn doorgenomen. De geadopteerde metertjes verzamelen vanaf eind mei 2021 data.

Tot nu toe zijn er in totaal 11 individuen die een Kestrel drop hebben geadopteerd. Ook zijn er 6 groene locaties verspreid door Paramaribo geadopteerd.

De mogelijkheid om zowel een temperatuur metertje als een groene locatie te adopteren was er ook, indien beide op de lijst voorkwamen. Zo zijn er 5 personen die zowel een drop als een groene ruimte hebben geadopteerd vanaf juni 2021.  

 

De vrijwilligers waren in groepen van 5 verdeeld waarbij ze werden uitgelegd wat de stappen zijn die ze elke maand zouden moeten doen.

Momenteel hangen er reeds 19 temperatuur metertjes in Paramaribo en worden er 7 groene locaties gemonitoord. 

Met deze eerste groep vrijwilligers is er een aanvang gemaakt met het systematisch verzamelen van gegevens over stedelijk groen in Paramaribo. Dit is belangrijk om beter te kunnen begrijpen hoe stedelijk groen in een land als Suriname functioneert, wordt gebruikt en bijdraagt aan ons welzijn. Daarmee wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan kennis over stedelijk groen, ecosysteemdiensten en sociale percepties in tropische, midden-inkomens landen, maar kunnen ook beter geinformeerde beslissingen en beleid gemaakt worden. In een vervolg traject is het de bedoeling om dit monitoringsnetwerk uit te breiden buiten Paramaribo. 

Er zijn vooralsnog enkele locaties die nog geadopteerd kunnen worden. Bent u geinteresseerd?

Neem dan een kijkje hier.