Student Druti Gangwar studeert af op de kwaliteit van openbaar stedelijk groen voor fysieke activiteiten

21 juli 2022

Met trots presenteren wij Druti Gangwar,


Die met succes haar thesis onderzoek heeft gedaan in:

"Het in kaart brengen van de kwaliteit van openbaar stedelijk groen
voor fysieke activiteiten in Paramaribo, Suriname"

Langere werktijden binnenshuis en minder vrije tijd buitenshuis vormen een bedreiging voor de gezondheid en het welzijn van stadsbewoners. Stedelijke groene ruimten bieden mogelijkheden voor lichaamsbeweging in de buitenlucht. Paramaribo heeft de afgelopen decennia een ongecontroleerde stedelijke groei doorgemaakt, en dat ging ten koste van bomen en stadsbossen die de stad verlaten met fragmenten van bos en groen. Dit wordt nog verergerd door een gebrek aan kennis over de voordelen van openbaar stedelijk groen en oneigenlijk beheer van stedelijk groen. SDG 11.7 benadrukt het belang van "het bieden van universele toegang tot veilige, inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes". De COVID-19-pandemie heeft het belang van fysieke activiteiten voor het behouden van een gezonde levensstijl opnieuw benadrukt

Dit onderzoek had tot doel de ‘kwaliteit’ van openbaar stedelijk groen in Paramaribo en hun relatie met de fysieke activiteiten te beoordelen. De twee doelstellingen van dit onderzoek waren,
1. Het in kaart brengen van de ruimtelijke spreiding van kwaliteitskenmerken voor alle openbaar stedelijk groen in Paramaribo
2. In kaart brengen van de relatie tussen kwaliteitskenmerken en fysieke activiteit in alle openbare stedelijke groenvoorzieningen van Paramaribo

In totaal zijn 30 locaties geïdentificeerd als ‘Alle’ Openbaar stedelijk groen waarvoor metingen van kwaliteitskenmerken zijn afgeleid uit online ruimtelijke data en social media data. Onder deze 30 bevinden zich de vijf locaties die in het kader van het Groen Paramaribo Project worden gemonitord waarvoor onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Dit onderzoek gebruikte geospatiale tools om de kwaliteit van openbaar stedelijk groen in kaart te brengen en hun relatie met fysieke activiteit op/rond deze locaties statistisch te modelleren.

Resultaten laten zien dat de kwaliteiten als ruimtelijkheid, groen en rust hoger zijn voor locaties in de buitenwijken van Paramaribo, terwijl de bereikbaarheid (lopend) hoger is in de zuidwestelijke resorts die woongebieden omvatten. Uit de survey- en veldgegevensmetingen voor vijf locaties blijkt dat kenmerken als veiligheid, netheid en voorzieningen essentieel zijn om de algehele kwaliteit van een openbaar stedelijk groen te meten. Dit onderzoek bevestigt dan ook dat het verzamelen van gegevens door burgers over de staat en het gebruik van openbaar stedelijk groen waardevol is. Bevindingen voor de tweede doelstelling laten zien dat ruimtelijkheid en bereikbaarheid van een openbaar stedelijk groen gerelateerd zijn aan de populariteit van een locatie voor fysieke activiteit. Maar de statistische output suggereert ook dat de gebruikte kwaliteitskenmerken deze waarschijnlijkheid onderschatten, wat betekent dat er mogelijk meer kenmerken of externe factoren zijn die deze relatie beter kunnen verklaren. Enkele mogelijke factoren zijn het landgebruik van openbaar stedelijk groen, stedelijke overstromingen en het stedelijk hitte-eilandeffect. Uiteindelijk gaat deze studie in op (i) de uitdagingen en verdere aanbevelingen voor onderzoek naar de ‘kwaliteit’ van openbaar stedelijk groen; en (ii) de implicaties voor het stedelijk beheer van het openbaar stedelijk groen in Paramaribo.

Lees hier meer over alle studenten onderzoeken in dit project​

 

Het team feliciteert Druti Gangwar met het behalen van deze mijlpaal!