Student Joe McMeekin studeert af op het aanbod van ecosysteemdiensten in Paramaribo

19 augustus 2020

Met trots presenteren wij Joe McMeekin,


Die met succes zijn thesis onderzoek heeft gedaan in:

"Het huidige en toekomstige aanbod van regulerende ecosysteemdiensten uit de groene ruimte in de tropische stad Paramaribo"

 

Hallo, ik ben Joe McMeekin uit UK en ik ben net afgestudeerd met een MSc in Earth Science aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens mijn afstudeeronderzoek voor mijn MSc thesis heb ik in samenwerking met Tropenbos Suriname en de Universiteit van Twente, onderzoek gedaan naar enkele van de voordelen (ecosysteemdiensten) die groen biedt binnen en rondom de binnenstad van Paramaribo. Ik ben toen nagegaan hoe deze voordelen in de toekomst mogelijk zouden kunnen veranderen met aanhoudende urbanisatie en alternatieve benaderingen voor groenbeheer.

Ik heb mij specifiek gericht op het in kaart brengen van vier regulerende ecosysteemdiensten die door stedelijk groen worden geleverd en die betrekking hebben op de belangrijkste uitdagingen waarmee Paramaribo wordt geconfronteerd.

Deze waren; (i) kustbescherming (tegen erosie en overstromingen); (ii) beperking van het overstromingsrisico door extreme neerslag landinwaarts (via vegetatie die water vasthoudt tijdens een storm); (iii) lokale klimaatregulatie (het verkoelende effect van vegetatie), en; (iv) koolstofopslag. Mijn resultaten benadrukken een ongelijke en gefragmenteerde verdeling van elk van deze ecosysteemdiensten, waarschijnlijk door gebrek aan aandacht voor stedelijk groen en de voordelen ervan naarmate de stad zich uitbreidt.

Mijn toekomstscenario's lieten zien dat als de stad blijft groeien met een gebrek aan aandacht, planning of beleid om stedelijk groen te beschermen, elk van de overwogen voordelen zal afnemen, met name in het zuiden en oosten van de stad. Dit zou kunnen resulteren in verergering van de gevaren zoals verhoogd risico op overstromingen en hittestress. Een ingevoerd beleid ter bescherming van de belangrijke bomen en mangroven in Paramaribo zou dit kunnen helpen beperken, hoewel urbanisatie waarschijnlijk nog steeds van invloed zou zijn op de voordelen die de stad momenteel haalt uit groen. Een substantiële vergroening van Paramaribo daarentegen, via het herstel van mangroven in een kustzone, en via het planten van bomen in een groenstrook rondom de stad en op verlaten of ongebruikte grond in de stad, zou het grootste deel van het verlies aan ecosysteemdiensten als gevolg van stedelijke groei kunnen voorkomen. Hierdoor zou er in sommige gebieden verbetering kunnen komen in vergelijking met de huidige situatie.

Mijn thesis suggereert daarom dat een groter bewustzijn van stedelijk groen en de voordelen ervan, naast bescherming van belangrijke groene stroken en een actieve vergroening van de stad, de veerkracht van Paramaribo en haar inwoners tegen gevaren (zoals overstromingen) en toekomstige uitdagingen (zoals klimaatverandering) kan vergroten, terwijl het zich verder ontwikkelt.

Het hoogtepunt van mijn studie was de reis naar Paramaribo, waar ik de geweldige cultuur, het eten en de natuur van de stad kon ervaren. Ik wil alle betrokkenen bedanken voor hun verwelkoming en hun hulp bij het regelen van alles wat ik nodig had. Ik zal deze reis nooit vergeten en hoop ooit nog eens te bezoeken! Ik wil ook iedereen bedanken die ik heb geïnterviewd voor hun medewerking, data of inzicht in de stad. Ik vond het erg leuk om over de stad te leren van degenen die haar het beste kennen.

Door mijn onderzoek hoop ik een bijdrage te hebben geleverd aan het bevorderen van een leefbaarder en groener Paramaribo, en inzicht te hebben geboden in de relevante, risicobeperkende rol van groen in de prachtige stad Paramaribo, maar ook elders binnen de onderbelichte tropen en mondiale zuiden.

 

Lees hier meer over alle studenten onderzoeken in dit project​

 

Het team feliciteert Joe McMeekin met het behalen van deze mijlpaal!