Student Razia Taus beoordeelde en analyseerde de ruimtelijke verdeling van groen in Paramaribo

14 september 2020

Met trots presenteren wij Razia Taus,

Die met succes haar master onderzoek heeft gedaan in:

"Het beoordelen en analyseren van de ruimtelijke verdeling van groen in Paramaribo met behulp van GIS en Remote Sensing"

 

Hallo, ik ben Razia Taus en ik ben in September 2020 afgestudeerd met een MSc in Sustainable Management of Natural Resources aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Tijdens mijn afstudeeronderzoek voor mijn MSc thesis heb ik in samenwerking met Tropenbos Suriname en de Universiteit van Twente, onderzoek gedaan naar de grootte en spreiding van groene gebieden binnen groot Paramaribo (Paramaribo, Wanica en een deel van Commewijne).

Met behulp van satellietbeelden, een GIS programma en veld verificatie is er een classificatie van stedelijk groen in Paramaribo gemaakt. In dit geval zijn er 8 klassen onderscheiden waaronder: Water, bebouwd gebied, bomen (bosfragmenten), mangroven, gemengde lagere vegetatie, infrastructuur, gras en kale grond.

Onderstaand figuur toont de locaties binnen groot Paramaribo waar de groene gebieden nog voorkomen.

De resultaten geven aan dat 76.11% van groot Paramaribo bedekt is met groen (bomen, gras, mangrove en mix vegetatie). Als gekeken wordt naar bosfragmenten zien we echter dat slechts 1% van Paramaribo bedekt is met bomen. Dit is ook duidelijk te zien in het figuurtje. Op ressort niveau is dit contrast nog duidelijker zichtbaar.

 

In onderstaand figuur zien we ressort Weg naar Zee en ressort Centrum waarbij duidelijk te zien is hoe weinig groen er nog over is in het Centrum van Paramaribo.

Verder is er ook gekeken hoe de bedekking van groene gebieden verandert is tussen 2000 en 2019.

De resultaten tonen aan dat 47% van alle veranderingen plaats hebben gevonden binnen 250m afstand van wegen. Wat een indicator is dat wegen een belangrijke rol spelen als het gaat om ontbossing en verandering in vegetatie. De resultaten van deze studie kunnen gebruikt worden in de ruimtelijke planning van groot Paramaribo.

 

Lees hier meer over alle studenten onderzoeken in dit project​

 

Het team feliciteert Razia Taus met het behalen van haar mijlpaal!